Waarom deze website?In maart 2015 komt Griekse hond Brandy van de stichting Dog Rescue Greece in aanraking met de jonge spruiten van de reuzenberenklauw in zijn woongemeente Duiven en wordt ernstig ziek.

Hij overleeft het maar ternauwernood. Dit is voor Anita Horstmanshof, PR-medewerkster bij Dog Rescue Greece, aanleiding de aanwezigheid van de gevaarlijke reuzenberenklauw binnen de bebouwde kom van Duiven te melden bij de gemeente en de gemeente te verzoeken over te gaan tot bestrijding, zodat herhaling voorkomen zal kunnen worden.

De gemeente-ambtenaar meent dat het allemaal niet zo ernstig is en wimpelt alles af. (zie ook onze pagina: "in de media")
Er wordt ter plekke 1 keer gemaaid en de ambtenaar is van mening dat dit afdoende moet zijn.

Als Anita op Twitter een oproep ziet van Adriana Hulsmann uit Wageningen, is contact snel gemaakt. Vervolgens worden de krachten gebundeld en binnen enkele dagen is er een website en Facebook-pagina. Ook vinden er tv-opnamen plaats door RTV-Rijnstad, waarbij een dierenarts, wethouder in Wageningen en de baas van een getroffen hond in Wageningen uitleg geven.

Bovenstaand is de stand van zaken eind mei 2015. Middels deze website zullen wij zoveel mogelijk ervarings-verhalen bundelen en ons uiterste best doen gemeenten te overtuigen van de noodzaak burgers te beschermen tegen de reuzenberenklauw. En deze te bestrijden.
Plannen liggen er om zelfs de landelijke politiek te overtuigen van de noodzaak hiervan.

De Reuzenberenklauw, ook wel genoemd Grote Berenklauw heeft al vele slachtoffers gemaakt. Mensen en dieren.
Achter het prachtige uiterlijk van deze plant schuilt een gevaarlijk monster. Het sap van deze plant is sterk fototoxisch.
Komt er maar iets van dit sap op de huid, dan zijn grote brandblaren het gevolg. Bij contact met de ogen kan zelfs blindheid ontstaan. Je hoeft de plant dus niet eens aan te raken om er gewond door te raken. Spelende kinderen die zich bijvoorbeeld onder de grote bladeren verstoppen, kunnen zeer ernstige verwondingen oplopen.

Deze gigant uit de Kaukasus is steeds vaker binnen de bebouwde kom van veel gemeenten te vinden. Het is een zeer sterke woekeraar, hij kan tot 5 meter hoog worden en zijn wortels kunnen gemakkelijk stoeptegels en zelfs asfalt omhoog drukken!


De invasie van een REUS:


De plant kan bestreden worden. Daar is veel inzet, tijd en natuurlijk ook geld voor nodig.

Bij veel gemeenten ontbreekt het aan kennis, wilskracht en geld. De wil ontbreekt vaak om er echt iets aan te doen.
Men steekt z'n kop in het zand en denkt: zo'n vaart zal het wel niet lopen.... Maar dat doet het wel! Want ondertussen breidt deze reus zich uit over steeds meer gebieden. Om zijn giftige sappen nog meer in de rondte te strooien en zo mens en dier veel pijn en leed te berokkenen.


En wij, mensen en dieren die gegrepen zijn door zijn klauwen, laten het ons maar overkomen.... En krijgen alleen een "doekje voor het bloeden",  verband tegen de immense brandbladeren, antibiotica kuren, smeerseltjes, etc.
We blijven maar achter de muziek aan lopen! Terwijl we alle ellende hadden kunnen voorkomen door de plant te vernietigen, te bannen.

De groep mensen die dit nu landelijk wil gaan aanpakken is enthousiast en gedreven.

Dit is een gezamenlijk initiatief van Anita Horstmanshof uit Duiven en Adriana Hulsmann uit Wageningen. Deze site is ontstaan omdat wij ons ongerust maken over de vele berichten die ons bereiken over ernstige verwondingen die ontstaan bij vooral honden maar ook bij mensen als zij in aanraking komen met de Reuzenberenklauw. Omdat diverse gemeenten in Nederland dit probleem niet serieus aanpakken willen wij met deze website en de Facebook-pagina een nationale actie creëren, om dit probleem structureel aan te pakken. Wij verzamelen en geven informatie over incidenten en oplossingen en zullen via de media en de politiek dit onderwerp continue aan de kaak stellen.Er kunnen schokkende foto's op deze pagina voorkomen.

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Stuur een email aan: bandeberenklauw@gmail.com!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Uw reacties op onze berichten zijn zeer welkom!